ožkapilė

ožkapilė
ožkapìlė sf. (2) toks žaidimas, žiužis: Pailsę bildu bildu susmukom į trobą ir pradėjom su ožkapile terlioties M.Valanč.
◊ ožkapìlę dègti Užv; Žem toks žaidimas (žiužį mušti).
ožkapìlę pakùrti išlupti kailį: Aš tau tokią ožkapìlę pakùrsu, kad daugiau nebnorėsi! Užv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ožkapilis — ožkapìlis sm. (2) Užv, Krž, Lk, Šlu žr. ožkapilė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terlioti — terlioti, ioja, iojo Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Vl, Žvr, Ml, terlioti, ioja, ­iojo J190, K.Būg(Kv, Rt), Š, NdŽ, KŽ, Ms, ter̃lioti Rtr, NdŽ, KŽ 1. tr., intr. D.Pošk, I, L, Alk daryti nešvarų, teršti, tepti: Snargliuotas bučiuodamas terlioja ranką J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šauti — šauti, na ( ja K, Rtr, Žvr, Sutk; N), šovė (šãvo, šãvė J) Š, BŽ30; H, N, L 1. intr., tr. leisti kulką, sviedinį, strėlę iš šaunamojo ginklo (šautuvo, pabūklo, lanko): Šauju laukan R204, MŽ271. Gulomis, stačiomis šauti NdŽ. Šaunamàsis ginklas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”